[ Přihlásit se ]
Vladimír Menšík
facebook twitter rss Vladimír Menšík na blogu idnes
Divadlo Film & televize Výzkum Projekt Různé
V současné době v rámci výzkumu probíhají rozhovory se současníky Vladimíra Menšíka. Studium v archivech je z větší části dokončeno.
Krátké zprávy:
23.11.19: SOA Brno-venkov - návštěva plánována 11/2019
14.11.19: Osloven starosta Řícmanic kvůli sběru dat o Vl. Menšíkovi
2.10.19: Matrika OÚ Bílovice n. Svitavou - návšt. plánována 10/2019.
26.9.19: Audio záznam z předání medaile na půdě JAMU - v jednání.
22.7.19: Navázán kontakt se správkyní archivu rodiny Svozilových.
25.4.19: Navázán kontakt se spisovatelem Jiřím Endlerem.
9.7.18: Příprava hesla "Vl. Menšík" do Čs. divadelní encyklopedie
29.6.18: Navázán kontakt s vlastníky archivu pana Vladimíra Brabce.
29.11.17: J. Menšík požádán o vyjádření ke své složce v arch. bezp. složek.
14.11.17: Vzpomínky Ctibora Matějky z Ivančic.
Vladimír Menšík. Život, dílo, doba (aktuální číslo):
Úvodní číslo on-line časopisu (1.6 2017)

Vladimír Menšík - Výzkum

Základní školní docházka

23. listopadu 2019 | David Liška | Výzkum

Zajímavou otázkou je začátek školní docházky Vladimíra Menšíka. Vydaná literatura a pamětníci uvádí, že Vladimír Menšík do první třídy chodil v Ivančicích, potom po přestěhování rodiny pokračoval v Brně. Na vysvědčení je ale udáváno, že do školy začal chodit až v Brně - Židenicích. Nechci tuto skutečnost zpochybňovat, ale není možné, že Vladimír Menšík do školy v Ivančicích vůbec nechodil? Nebo jen pár dnů? Na to mi možná odpoví materiál uložený ve Státním okresním archivu v Rajhradě.

Doplnění (26.11.2019): Po návštěvě archivu jsem nenašel jediný důkaz, že by Vladimír Menšík chodil alesoň načas do 1. třídy v Ivančicích. Tady byla v té době pouze jedna obecná (národní) škola a ke školnímu roku 1935/36 se uvádí pouze tři děti, které se během školního roku odstěhovaly, a Vl. Menšík mezi nimi není... V třídním katalogu o prospěchu žactva už není vůbec. Záhada? Jak jsem psal výše, na vysvědčení z 1. třídy je uvedeno, že Vladimír (Vladislav) Menšík nastoupil do 1. třídy v Brně - Židenicích a "vůbec" do školy v Brně - Židenicích.

Rodová větev Vladimíra menšíka

11. listopadu 2019 | David Liška | Výzkum

Zdá se, že jsem při svém bádání po přímých předcích Vladimíra Menšíka došel na úplný konec. Po prostudování matrik a dalších materiálů (např. lánových rejstříků, pozemkových knih apod.) jsem se dostal k roku 1629 a objevil možná prvního historicky doloženého předka Vl. Menšíka. Vzhledem k nedostatku pramenů píši možná, souvislost s přímou rodovou větví lze vysledovat pouze na základě nepřímých důkazů.

Rodová větev Vladimíra Menšíka

22. října 2019 | David Liška | Výzkum

Čtení matrik je z větší části dokončeno. Mám tak bohatý materiál pro kapitolu knihy, která musí být logicky napsána jako první - přiblížení rodové větve Vladimíra Menšíka na Moravě a běžný život jejich členů, moravských podsedků, podruhů, domkářů i bohatých čtvrtláníků. Opět prozradím, že ve svém bádání jsem se bezpečně dostal až na počátek 18. století k jistému Matyáši Menšíkovi, obyvateli jedné vsi na Blanensku...

Rodová větev Vladimíra Menšíka

2. října 2019 | David Liška | Výzkum

Film ProbuzeníV současné době jsem se soustředil na předky Vladimíra Menšíka a už teď vím, že ve svých vyprávěních nepřeháněl -  tetiček a strýců opravdu nebylo málo... Prozradím, že kořeny rodové větve V. Menšíka musíme hledat dále než v Řícmanicích a mezi nejoblíbenějšími jmény byly František, Josef, Josefa či Mariana.

Střípek z natáčení filmu
Probuzení (1960)

23. září 2019 | David Liška | Celý článek | Film & televize Vladimír Menšík na blogu idnes

Film ProbuzeníV roce 1960 měl premiéru psychologický film Probuzení (původní název Odsouzeni k životu). V hlavní roli Jitky se objevila začínající nadaná herečka Jana Brejchová, ve vedlejší roli vrchního číšníka se objevil Vladimír Menšík.

Jan Bujniak

19. září 2019 | David Liška | Výzkum

Včera jsem navštívil Moravský zemský archiv, abych prostudoval materiály vztahující se k pověřenému správci Vyšší školy strojnické v Brně Ing. Janu Bujniakovi. Ten byl na školu přijat jako výpomocný učitel, zanedlouho ale povýšil, aby se pak stal ředitelem školy. Kvůli svým pronacistickým postojům, propagování nacismu na půdě školy a celkově kolaborantství byl krátce po skončení války v Brně popraven. Materiál v archivu se vztahuje hlavně k procesu před Mimořádným lidovým soudem v Brně. Výpovědi svědků a také samotného obžalovaného nám poslouží k vykreslení doby a poměrů na škole, kterou za Bujniakovi neblahé éry navštěvoval i Vladimír Menšík. Podrobněji se osobnosti Jana Bujniaka věnuje tento příspěvek.

Den kdy zemřel T. G. M.

25. dubna 2019 | David Liška | Výzkum

Úmrtí T. G. M. v zápiscích porady učitelského sboru II. petitřídní chlapecké školy v Brně-ŽidenicíchV současné době prohlížím archivní materiály z doby první republiky, z doby základní školní docházky Vladimíra Menšíka. Ten postupně navštěvoval II. pětitřídní chlapeckou školu v Brně-Židenicích, od šesté třídy pak školu měšťanskou. Následující příspěvek popisuje dny, kdy zemřel první československý prezident T. G. Masaryk. V té době Vladimír Menšík chodil do 3. třídy.

"14. září v den úmrtí presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka po smutečním proslovu třídních učitelů byly žáci propuštěni ze školy domů. Toho dne se nevyučovalo. 17. září po 10. hod[ině] byla smuteční slavnost , žáci 3., 4. a 5. tř[ídy] vyslechli projev min[istra] školství Dr. Em[ila] Franke. Odpoledne téhož dne a v den pohřbu presidenta Osvoboditele dne 21. září bylo prázdno.

Místní školní rada uspořádala 18. září smuteční slavnost k uctění památky presidenta Osvoboditele v přednáškovém sálu Tyršovy školy. Projev učinil předseda místní školní rady Jos[ef] Paták. Slavnosti se zúčastnilo všechno židenské učitelstvo. Podobně zúčastnil se učitelský sbor tryzny na paměť pres[identa] Osvoboditele, pořádané pro všechno učitelstvo brněnských škol českých i německých od mateř[ských] škol po vysoké školy na sokolském stadionu v Brně dne 25. září 1937."

Zápis porady učitelského sboru ze dne 19.10.1937.

Vladimír Brabec - osobní archiv

23. července 2018 | David Liška | Výzkum

Oosbní archiv Vladimíra BrabceDnes jsem se na chvíli sešel s paní Helenou Brabcovou, která mi laskavě zapůjčila fotografie z osobního archivu Vladimíra Brabce, svého otce. Jedná se o fotky z doby jeho působení v AUS Víta Nejedlého a divadle E. F. Buriana. Připomeňme, že to byla doba společného angažmá s Vladimírem Menšíkem, Petrem Haničincem a Karlem Lincem v letech 1954-58.

Různé

9. července 2018 | David Liška | Různé

Příprava hesla "Vl. Menšík" do Čs. divadelní encyklopedie

Vladimír Menšík ve slovenském filmu

8. ledna 2018 | David Liška | Výzkum

Vladimír Menšík - Slovenský filmový ústavV prosinci jsem navštívil Slovenský filmový ústav (SFÚ) v Bratislavě. Cílem studia byly dokumentační složky tří slovenských filmů, na kterých se herecky podílel Vladimír Menšík. Jsou to filmy Archimédov zákon, Rekviem za rytierov a Zmluva s diablom. V pěti kartonech jsem našel množství posudků na jednotlivé filmy (mj. i od Ladislava Chudíka), výrobní listy, rozpočty a literární scénáře. K jednomu z filmů se dochoval natáčecí plán. Podrobnější informace z natáčení (denní a výrobní zprávy) materiály neobsahují.

Výzkum

29. listopadu 2017 | David Liška | Výzkum

J. Menšík požádán o vyjádření ke své složce v arch. bezp. složek.

"Protistátní činnost" Vladimíra Menšíka

16. listopadu 2017 | David Liška | Celý článek | Výzkum Vladimír Menšík na blogu idnes

"Protistátní činnost" Vladimíra MenšíkaJedné noci byl Vladimír Menšík opět na tahu po brněnských restauracích. Společně s dvěma dalšími kamarády také zavítal do jednoho hotelu na tehdejší ulici Leninova (dnes Kounicova). Začali hlasitě zpívat a vše tomu dal korunu další známý, který hned ve dvěřích pronesl pro tu dobu odvážný a nepřijatelný názor na politickou situaci. Celý příspěvek.

Výzkum

13. listopadu 2017 | David Liška | Výzkum

Archiv bezp. složek - návštěva plánována na 11/2017.

Výzkum

13. listopadu 2017 | David Liška | Výzkum

Správní arch. Armády ČR - návštěva plánována na 12/2017.

Výzkum

13. listopadu 2017 | David Liška | Výzkum

Slovenský film. ústav - návštěva plánována na 12/2017.

Archiv bezpečnostních složek

13. listopadu 2017 | David Liška | Výzkum

Archiv bezpečnostních složekV archivu bezpečnostních složek se nachází dvě složky, vztahující se pravděpodobně k Vladimíru Menšíkovi a jeho synu Janovi. První pochází z činnosti Správy vyšetřování StB, druhá pak od Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB. Výzkum napoví více...

Výzkum

4. října 2017 | David Liška | Výzkum

Po urgování: expozice Vl. Menšíka na spolupráci zájem nemá.

Vladimír Menšík či Vladislav Menšík?

3. října 2017 | David Liška | Výzkum

Vladimír Menšík výzkumToto je velmi známé a diskutované téma. Ač narozen jako Vladislav, přesto známe Vladimíra Menšíka. Jisté je, že s Vladislavem Menšíkem se můžeme naposledy setkat při odchodu z Vesnického divadla v roce 1954. Ve stejném roce se ale objevuje již Vladimír Menšík. Traduje se, že jméno si změnil na radu nového zaměstnavatele E. F. Buriana. Pravdou je, že v seznamu zaměstnanců Armádního uměleckého divadla z r. 1954 je již uveden Vladimír Menšík. Ale proč zrovna Vladimír? V roce 2014 přišla s možnou odpovědí paní Zora na genealogickém foru genealogie.taby.cz. Jak vyhledala na patřičných místech v matrikách, k záměně jmen došlo poprvé u Menšíkova otce, který je jednou uváděn jako Vladislav, podruhé (při sňatku s Andělou Kudláčkovou - Menšíkovou matkou) jak Vladimír, tak i Vladislav. To mohlo Vladimíra Menšíka inspirovat a v roce 1954 se přejmenovat. Celý příspěvek zde.

Slovenský filmový ústav - Národní filmový archiv

26. července 2017 | David Liška | Výzkum

Slovenský filmový ústavPo prostudování produkčních materiálů filmů z produkce Filmového studia Barrandov se po prázdninách chystám na Slovensko, konkrétně do Bratislavy. Ve zdejším Národním filmovém archivu Slovenského filmového ústavu jsou uloženy dokumentační složky tří filmů, na kterých se herecky podílel Vladimír Menšík. Jsou to Rekviem za rytierov, Archimedov zákon (společně s Jiřím Sovákem a dalšími českými herci) a Zmluva s diablom. O výsledku budu na těchto stránkách informovat.

Úvahy badatelovy, část 2.

13. července 2017 | David Liška | Celý článek | Výzkum Vladimír Menšík na blogu idnes

David LiškaV minulé části jsem si postěžoval na špatnou spolupráci pamětníků Vladimíra Menšíka. V dnešním článku to vezmu z jiné strany, budou to úvahy o bádání v archivech v Česku a na Slovensku. A že těch archivů je, jmenujme Divadelní ústav, archiv na Barrandově, Národní archiv, Archiv města Brna, Památník národního písemnictví, archiv JAMU, archivy Vojenského historického ústavu v Olomouci a Trnavě, Archiv Kanceláře prezidenta republiky a některé další.

Úvahy badatelovy, část 1.

11. července 2017 | David Liška | Celý článek | Výzkum Vladimír Menšík na blogu idnes

David LiškaKdyž jsem začínal pracovat na Vladimíru Menšíkovi, měl jsem za sebou již zkušenosti z obdobných výzkumů. Jen s tím rozdílem, že osoby, o nichž jsem psal odborné články jsou již několik staletí mrtvé (Karel starší z Žerotína, Václav Bítovský z Bítova ad. - k těmto historickým osobám existuje mnoho písemných památek, ať už jde o samotné kopiáře osobních korespondencí, zápisů z pracovních jednání, soudních líčení a dalších). Zanedlouho jsem měl poznat, že toto bude u Vladimíra Menšíka velký problém.

Převzato z časopisu Vladimír Menšík. Život, dílo, doba, č. 1, roč. 1, s. 4-5

Vladimír Menšík a Janáčkova akademie múzických umění, část 2.

10. července 2017 | David Liška | Celý článek | Divadlo Vladimír Menšík na blogu idnes

Janáčkova akademie múzických uměníPo neslavném ukončení střední školy strojnické v lednu roku 1948 se Vladimír Menšík na pár měsíců nechal zaměstnat v Brně u Spojených brněnských sléváren a strojíren jako konstruktér. Ale neměl tady zůstat nadlouho. Usiloval o přijetí na tehdy novou vysokou školu, Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU), která zahájila svou činnost v květnu roku 1948. Divadelní fakulta začínala se čtyřmi obory, a to oborem divadelního herectví, režie, dramaturgie a divadelní vědy.

"V charakteristice tragikomické postavy sedláka Vojtěcha ... vychází Vladislav Menšík
z pudu po majetku a ze selské lakotnosti, jež neznají mravních zábran."

Z recenze hry Mordova rokle

Úvodní číslo on-line časopisu

1. června 2017 | David Liška | Projekt

ČasopisDnešním dnem vyšlo první číslo on-line časopisu o Vladimíru Menšíkovi, jehož název je stejný jako název našeho webu - Vladimír Menšík. Život, dílo, doba. Bude přinášet jednak informace, které jsou z větší části uveřejněny na našem webu, jednak krátké úvahy a zajímavosti. Úvodní číslo je věnováno především Vladimíru Menšíkovi a jeho působení ve Vesnickém divadle v letech 1953-54.

Obsah:
Úvodní slovo | Vladimír Menšík a Vesnické divadlo | Perličky z archivů | 
Úvahy badatelovy, část 1. | Událo se

Vladimír Menšík a Vesnické divadlo, část 7.
Pevnost na severu (1954), role: Eda Zvonek

19. května 2017 | David Liška | Celý článek | Divadlo Vladimír Menšík na blogu idnes

Vesnické divadlo, Vladimír Menšík a Růžena Preisslerová ve hře Pevnost na severu (Divadelní ústav)V našem povídání o Vesnickém divadle se dostáváme k poslední roli Vladimíra Menšíka. V roce 1954 byla uvedena hra Pevnost na severu. Autor Vojtěch Cach ji původně napsal pro Realistické divadlo, kde také v roce 1953 měla premiéru. Pro potřeby Vesnického divadla byla ale v původní verzi nemyslitelná, na jevišti se např. objevuje hornický komparz. Autor však vyslyšel přání vedení divadla a hru přetvořil do minimalističtější podoby.
"Menšík ... hraje Edu Zvonka  jakoby levou rukou..." 
Dobová recenze na roli Edy Zvonka

Vladimír Menšík a film, část 2.
Nahá pastýřka (1966), role: kpt. Tronda

4. května 2017 | David Liška | Celý článek | Film & televize Vladimír Menšík na blogu idnes

Nahá pastýřkaFilm Nahá pastýřka patří k žánru klasických českých detektivek. Vznikl v roce 1966 a Vladimír Menšík zde ztvárnil sympatického příslušníka SNB, navíc režiséra místních divadelních ochotníků, kapitána Trondu. Na následujících řádcích se seznámíme s přípravami a průběhem natáčení. Připomeňme, že se film natáčel na hradě Orlíku a pojednává o tajemném obrazu Nahá pastýřka a vraždách, které se kolem něj stanou. Profesor Nykl si je jistý, že obraz je stále na hradě. Během rekonstrukce, která má za úkol ověřit tuto teorii, je v rytířském sále nalezena mrtvola paní Anny, správkyně zámku. Později je také zavražděn malíř Maudr. Vyšetřování obou vražd vede poručík Tronda (Vladimír Menšík) spolu s majorem Berglem, kapitánem Rojem a nadporučíkem Patrasem.
"Hladinku pane kapitáne?"
"Květuško, jak známo, řidičům se nenalejvá ... Ještě jednou a vemu ti kněžnu!"

Z dialogu mezi paní hostinskou a kapitánem Trondou.

Vladimír Menšík a Vesnické divadlo, část 6.

3. května 2017 | David Liška | Celý článek | Divadlo Vladimír Menšík na blogu idnes

Vesnické divadloV dnešním díle povídání o Vesnickém divadle trochu odlehčíme a seznámíme se s těžkostmi, s jakými se herci na svých štacích museli potýkat. Jaké to bylo lézt na jeviště oknem nebo přes silnici z protějšího domu? Teprve při čtení podobných zkušeností, které byly pravidelně vydávány v závodním časopise Naše práce si uvědomíme, na jaké záslužné a obětavé činnosti se herci a vůbec všichni kolem Vesnického divadla podíleli.
"Šatna v lokále. Na jeviště jsme chodili kolem budovy a po žebříku oknem."
Razová, okres Bruntál, 9.9.1953.

Vladimír Menšík a Vesnické divadlo, část 5.
Hledač světla (1954), role: Vincent van Gogh

1. května 2017 | David Liška | Celý článek | Divadlo Vladimír Menšík na blogu idnes

Vladimír Menšík jako Vincent van Gogh v Hledači světla (Divadelní ústav)Dostáváme se ke hře, která pro Vladimíra Menšíka měla zásadní význam. Význam v jeho další herecké kariéře. Ve hře Hledač světla Menšík ztvárnil hlavní roli nizozemského malíře Vincenta van Gogha, který odjíždí z Haagu aby se dostal do nizozemského městečka Nuenen. Byla to jeho velká role, která se setkala s velkým ohlasem. Nemluvíme pouze o ohlasech samotného obecenstva. Vlídná byla divadelní kritika i E. F. Burian, který na jedno z představení v květnu roku 1954 zavítal. Více v celém článku.

"Hlavní představitel Vladislav Menšík, loňský absolvent JAMU, je herec, 
jehož nadání je podloženo cenným pokladem svědomitosti a vkusu." 
Recenze na roli Vincenta van Gogha.

Vladimír Menšík a Vesnické divadlo, část 4.

27. dubna 2017 | David Liška | Celý článek | Divadlo Vladimír Menšík na blogu idnes

Vesnické divadloVesnické divadlo pořádalo čtyřikrát do roka pravidelné celozávodní konference, na kterých se diskutovalo o všem, co nějakým způsobem mohlo zlepšit divadelní práci a každý, kdo měl co říci, mohl přednést svůj příspěvek. Na 9. konferenci (2. července 1954) vystoupil i Vladimír Menšík.

Vladimír Menšík a divadlo E. F. Buriana, část 1.
Hagenbek (1954), role: Řehořík

27. ledna 2017 | David Liška | Celý článek | Divadlo Vladimír Menšík na blogu idnes

Po úspěšném angažmá ve Vesnickém divadle (1953/54) se Vladimír Menšík v roce 1954 stal členem Armádního uměleckého divadla (D34), které vedl E. F. Burian.
"...buď se naučí hlasitě smrkat nebo nedělat"
Z režisérských poznámek k hereckému projevu Vl. Menšíka (hra Hagenbek)

Vladimír Menšík a Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého, část 2.

6. ledna 2017 | David Liška | Výzkum

Vojenský historický ústavNa sklonku roku 2016 jsem v úterý, 27. prosince, navštívil Správní archiv Armády ČR (pobočka Vojenského historického archivu) v Olomouci. Chtěl jsem prostudovat působení Vladimíra Menšíka v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Návštěva byla úspěšná, dozvěděl jsem se podrobné informace o činnosti AUS mezi listopadem 1954 a březnem 1955, tedy obdobím působení Vladimíra Menšíka. Z jiných zdrojů víme, že Vl. Menšík byl do základní vojenské služby odveden 2. října 1954, z Olomouce se pak můžeme dozvědět, že k Armádnímu uměleckému souboru (AUS) Víta Nejedlého byl  převelen 29. října, mj. společně s Vladimírem Brabcem, Petrem Haničincem a Karlem Lincem. Je potřebí ale další podrobné prostudování materiálů z Vojenského archivu, abych mohl podat plastický obraz působení Vladimíra Menšíka v tomto uměleckém vojenském uskupení.

Vladimír Menšík a Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého, část 1.

20. prosince 2016 | David Liška | Výzkum

Vojenský historický ústavPo ukončení angažmá ve Vesnickém divadle v roce 1954 byl Vladimír Menšík přijat za stálého člena v prestižním uměleckém souboru divadla D 34 vedeného legendárním divadelníkem E. F. Burianem. I přes zdravotní potíže, kterými Menšík trpěl od mládí (problémy s dýcháním) ho ještě čekala základní vojenská služba. Měl ale štěstí, od konce roku 1954 se stal členem Armádního uměleckého souboru (AUS) Víta Nejedlého. Zde zůstal do března 1955, kdy si ho nazpět vyžádal E. F. Burian, a tak mohl Menšík zákl. vojenskou službu odsloužit v prostředí daleko příjemnějším a hlavně činorodějším.

Příští týden navštívím archiv v Olomouci, kde bych se měl o činnosti Vladimíra Menšíka v AUS Víta Nejedlého dozvědět více. O výsledcích budu na těchto stránkách informovat.

Historie AUS

Rozhovory o Vladimíru Menšíkovi - Jan Menšík

25. listopadu 2016 | David Liška | Celý článek | Výzkum Vladimír Menšík na blogu idnes

V červenci 2016 jsem se sešel se synem Vladimíra Menšíka, Janem. Přináším ukázku z rozhovoru, který jsme vedli v Praze, v kavárně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Vladimír Menšík a školní docházka - Střední škola strojnická

11. listopadu 2016 | David Liška | Celý článek | Výzkum Vladimír Menšík na blogu idnes

Není tajemstvím, že Vladimír Menšík, který se celý svůj profesní život věnoval herectví, měl nakročeno původně jinam, a to do technické sféry. Po ukončení základní školní docházky roku 1943 začal na přání otce studovat střední školu strojnickou.

Vladimír Menšík a film, část 1.
Což takhle dát si špenát (1977), role: Zemánek

3. listopadu 2016 | David Liška | Celý článek | Film & televize Vladimír Menšík na blogu idnes

Což takhle dát si špenát?Odbočme na chvíli od divadelních začátků Vladimíra Menšíka a vrhněme se rovnou do jeho nejslavnějších let, kterými 70. léta určitě byla. Od roku 1976 vznikala divácky úspěšná veselohra "Což takhle dát si špenát?" Nebudeme si ale povídat o ději této bláznivé komedie s fantastickými prvky (jak zní charakter filmu ve Výrobním listě), tu snad každý zná, ale o jeho výrobě - od schvalovacího procesu scénářů, přes denní zprávy z natáčení až po jeho uvedení do kin. 

Vladimír Menšík a Vesnické divadlo, část 3.
U nás v Darmochlebech (1953), role: Drvota

18. října 2016 | David Liška | Celý článek | Divadlo Vladimír Menšík na blogu idnes

Vesnické divadloV roce 1953 čekala Vladimíra Menšíka ve Vesnickém divadle postava agronoma Drvoty ve hře U nás v Darmochlebech. Ve hře, která byla sepsána ředitelem Františkem Smažíkem podle původního scénáře k filmu Usměvavá zem z roku 1952.
 
"Sympatická tvář mladého herce má těžký úkol zmoci postavu nesmělého člověka ... 
ten starý a trochu nerudný i nedůtklivý mládenec prodíral se Menšíkovým
zjevem velmi těžce ..." Z posudku na roli Vladimíra Menšíka

Vladimír Menšík a Vesnické divadlo, část 2.
Otec (1953), role: Jan

14. října 2016 | David Liška | Celý článek | Divadlo Vladimír Menšík na blogu idnes

Vesnické divadloDalší z článků na blogu idnes.cz. Pokračujeme Vladimírem Menšíkem a Vesnickým divadlem. Tentokrát si povíme o jeho první roli Jana v Jiráskově Otci.
 
"Sklonu k regionální výslovnosti je nutno se uvarovat." 
Z posudku na roli Vladimíra Menšíka.

Vladimír Menšík a Vesnické divadlo, část 1.

10. října 2016 | David Liška | Celý článek | Divadlo Vladimír Menšík na blogu idnes

Vesnické divadloNa blogu idnes jsem uveřejnil první článek. Je věnovaný Vladimíru Menšíkovi a Vesnickému divadlu (jedná se částečně o kompilaci příspěvků uvedených na našem webu).
 
"Hrůza! Při příjezdu jsme našli sál ve stavu, kdy byl jen těžko rozeznat od chlívku ... "
Ze záznamů Vesnického divadla

Vladimír Menšík a základní školní docházka, část 2.

26. září 2016 | David Liška | Výzkum

Archiv města BrnaV pondělí, 12. září, jsem navštívil Archiv města Brna za účelem pátrání po základní školní docházce Vladimíra Menšíka.

Ten ji začal ve školním roce 1935/36, a to v II. pětitřídní obecné škole chlapecké v Brně - Židenicích ve Staré osadě. Škola byla založena 10. 11. 1872, 29. srpna 1919 se pak rozdělila na pětitřídní školy dvě. Vladislav Menšík si to do první třídy zamířil v pondělí 2. září společně s dalšími 29 dětmi. V učebně je uvítacím proslovem přivítal třídní kantor Josef Kraus. Ten také druhého dne sezval všechny rodiče žáků I. třídy na besedu. 

Děti čekaly takové předměty jako náboženství, čtení a psaní, prvouka, počty, zpěv a tělesná výchova. Celkem toho šk. roku navštěvovalo školu 163 žáků. V prvním pololetí byl malý Vladislav klasifikován celkovým ohodnocením velmi dobrý, na konci šk. roku to byly jedničky a dvojky.

Zdroj: Archiv města Brna

Wikipedie

26. července 2016 | David Liška | Výzkum

WikipedieČást našeho výzkumu poskytujeme i pro hesla na české Wikipedii.

Vojenský archiv - centrální registratura v Trnavě, část 2.

8. července 2016 | David Liška | Výzkum
Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava

V pondělí 4. července jsem díky Janu Menšíkovi navštívil vojenskou centrální registraturu v Trnavě (spadající pod Vojenský archiv ČR), kde jsou uloženy osobní složky Vladimíra Menšíka. Pro můj výzkum se mi tak dostaly do rukou záznamy o základní vojenské službě, stručný průběh služby a zdravotní záznamy.

Malá zajímavost: podle zdravotních záznamů měřil Vladimír Menšík 180 cm.

Vladimír Menšík a základní školní docházka, část 1.

8. července 2016 | David Liška | Výzkum

Archiv města BrnaV Archivu města Brna se nachází materiály k Vladimíru Menšíkovi a jeho základní školní docházce. O svém studiu budu informovat...

Vojenský archiv - centrální registratura v Trnavě, část 1.

30. června 2016 | David Liška | Výzkum

Vojenský archív – centrálna registratúra TrnavaJan Menšík mi předal potřebná povolení ke studiu ve vojenském archivu v Trnavě, kde se nachází osobní složky Vladimíra Menšíka. Ty by měly popisovat průběh jeho základní vojenské služby. V pondělí může výzkum začít.

Jan Menšík - 29.6.2016

30. června 2016 | David Liška | Výzkum

Ve středu 29.6.2016 jsem se opět setkal s Janem Menšíkem. Povídali jsme si o jeho tatínkovi. Dozvěděl jsem se hodně zajímavého, např. o jejich milované chalupě v Žandově a problémech, kterou způsobovala Menšíkova popularita, o Menšíkovi jako řemeslníkovi i o jeho astmatu a lécích, které někdy měly i nežádoucí účinky. Po autorizaci rozhovoru uvedu krátkou ukázku na našem webu.

Student vyšší prům. školy strojnické, část 2.

24. června 2016 | David Liška | Výzkum

Archiv města BrnaAč Vladimír Menšík na základní škole prospíval vcelku dobře, na průmyslové škole se mu nedařilo. O tom, svědčí jak klasifikační protokoly, tak také protokoly konferenční, kde jsou zápisy z pravidelných porad profesorského sboru, které se vedly čtyřikrát do roka. Z nich se tak například dozvídáme, že v květnu 1946, ve třetím ročníku, dostal Vl. Menšík za 11 neomluvených hodin 3. stupeň z chování. A mělo to být ještě zajímavější...

Zdroj: Archiv města Brna

Student vyšší průmyslové školy strojnické, část 1.

17. června 2016 | David Liška | Výzkum

Archiv města BrnaVladimír Menšík nastoupil na střední školu ve školním roce 1943-44. Na vyšší průmyslovou školu strojnickou, jak zněl oficiální název, bylo v tomto roce přijato 182 žáků z celkem 562 uchazečů. Přijímací zkoušky byly konány ze tří předmětů, a to němčiny, češtiny a matematiky. Shodou okolností se tohoto roku přestěhoval do budovy školy Středoškolský zdravotní ústav, což si vedení školy pochvalovalo, neboť "kromě pravidelných zdravotních prohlídek našeho žactva bude napříště postaráno o první pomoc při úrazech, náhlých onemocněních apod." Útočiště mu poskytl pověřený správce školy Jan Bujniak, který jim přenechal služební ředitelský byt.

Jan Bujniak byla ostatně velmi problémová osoba, která kolaborovala s nacisty a zaváděla do školy nacistický řád. Dle zprávy profesorů ze 7. května 1945 tak např. "každou poradu zahajoval povelem 'Pozor - Vůdci zdar' ... při čemž ostře zíral do sboru, kdo jak činí." Navíc organizoval "zápujčky" studentů do Technische Nothilfe, kdy dva žáci zahynuli při náletu na Berlín. Po válce byl Jan Bujniak odsouzen a 20. června 1945 popraven.

Zdroj: Archiv města Brna